Bất động sản Phù Đổng chính thức lần đầu tiên phát hành cổ phiếu

Tại Lễ Xuất Quân: “Chuyên gia Phù Đổng chiếm lĩnh thị trường nhà Triệu Đô” được tổ chức tại Khách sạn Bảo Sơn – Hà Nội, đã diễn ra Lễ phát hành Cổ phiếu, đánh dấu bước ngoạt lớn với Bất động sản Phù Đổng khi Công ty chính thức IPO ( Phát hành Cổ phiếu lần đầu tiên) và từng bước hướng tới trở thành Công ty Đại Chúng khi tớ Cổ phiếu lên sàn.

IPO hoạt động phát hành cổ phiếu hay niêm yết cổ phiếu ra thị trường mở lần đầu tiên để doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn cho các hoạt động kinh doanh. Việc huy động vốn có thể là phát hành nợ hoặc cổ phần bằng cách bán cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán. Chỉ lần phát hành cổ phiếu đầu tiên mới được gọi là IPO. Tuy nhiên, đối với những tấm cổ phiếu của Bất động sản Phù Đổng, Công ty mới chỉ chủ trương lưu hành nội bộ với mục đích cho/tặng/thưởng và mua bán giữa các thành viên với nhau, chứ không sử dụng với mục đích huy động vốn kinh doanh, điều này cũng có nghĩa những tớ cổ phiếu này sẽ không được phép lưu hành ra bên ngoài và cũng không có giá trị khi được bán ra bên ngoài.

Cổ phiếu của Bất động sản Phù Đổng sẽ có 2 loại:

  1. Cổ phiếu ghi danh: Ghi tên thành viên trên Cổ phiếu:
  • Cổ phiếu ghi danh được chuyển nhượng giữa cá nhân với cá nhân ngay sau khi phát hành.
  • Được chuyển nhượng với Công ty sau 12 tháng kể từ ngày phát hành ghi trên Cổ phiếu

2. Cổ phiếu Phổ Thông: Không ghi tên thành viên trên Cổ phiếu

  • Cổ phiếu Phổ thông : Được chuyển nhượng giữa cá nhân và cá nhân, giữa cá nhân với công ty ngay sau khi phát hành.

3. Cổ phiếu Ưu đãi : Là cổ phiếu được quyền quy đổi thành Cổ phiếu IPO

  • Công thức quy đổi : 1 Cổ phiếu ưu đãi = 2 Cổ phiếu IPO
  • Cổ phiếu ưu đãi là Cổ phiếu được chuyển đổi từ Cổ phiếu ghi danh và Cổ phiếu Phổ thông sau 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Mức Cổ phiếu sẽ tùy theo chức danh và vị trí của các thành viên mà sẽ có khung mức số lượng Cổ phiếu khác nhau. Hiện tại các vị trí Giám đốc, Trưởng ban, Viện sĩ, Đàm phán gia, Trưởng phòng, Đào tạo gia, Cố vấn, Trưởng phòng Nguồn hàng, Thư ký và Trợ lý chính thức là các vị trí trong danh sách Nhân sự được tặng Cổ phiếu.

Giá trị cho mỗi cổ phiếu có mức khởi điểm là 1000 đồng ( Một nghìn đồng/ 1 Cổ phiếu) . Biến động giá trị Cổ phiếu cũng sẽ được đo lường bởi doanh thu của Công ty ( số lượng vụ chốt). Số lượng Cổ phiếu phát hành tại đợt I là 950.000 Cổ phiếu ( tương đường với 5% vốn điều lệ của Công ty) . Giá trị Cổ phiếu sẽ được cập nhật mỗi tháng 1 lần vào 18:00 Thứ 7 tuần cuối của tháng.

Các tấm Cố phiếu sẽ có mệnh giá lần lượt là 2000, 1000, 500, 200, 100 và 50.

Ban Truyền Thông

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.