CHI PHÍ KHI MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN CÓ SỔ ĐỎ

Khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sang tên sổ đỏ thì bên bán và bên mua sẽ phải chịu các loại thuế, phí sau đây:

I. Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

– Căn cứ theo khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trừ thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Theo Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất. Thuế thu nhập cá nhân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 2% giá chuyển nhượng

– Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

– Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

2

II. Lệ phí trước bạ
Khoản 1 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ quy định:
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
Khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ quy định:

– Nhà, đất mức thu là 0,5%

Như vậy, theo quy định của pháp luật, các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% x giá đất, nhà ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.
III. Phí Công chứng:
Phí công chứng thông thường các văn phòng công chứng thu 0,15% giá trị giao dịch Bất động sản.

Như vậy: Tổng các khoản thuế phí bên mua và bán phải nộp là 2,65% giá trị chuyển nhượng Bất động sản ghi trên hợp đồng.

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.