Chi tiết thủ tục chuyển đất ở sang đất thương mại, dịch vụ

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ thì không phải xin phép.

Chuyển đất ở sang đất thương mại, dịch vụ có phải xin phép?

Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Luật Đất Đai 2013 thì đất thương mại, dịch vụ thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT việc chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Ảnh: Internet

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ đất ở sang đất thương mại, dịch vụ cần thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai:

Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Sau đó, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; Xác nhận vào đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào giấy chứng nhận;

Cuối cùng, văn phòng sẽ chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

Bước 3. Trả kết quả.

Văn phòng đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Tuấn Anh

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.