Cô gái Vũ Minh Huệ và những bài học từ công việc Trợ lý

Đây là bài phỏng vấn thứ tư về Người Phù Đổng. Một điểm chung ở đây khi chúng tôi khắc hoạ một chân dung Phù Đổng, họ đều bắt đầu bằng những... Read more »