Đất nông nghiệp là gì?

Trong Luật đất đai năm 2013 quy định, nhóm đất nông nghiệp là tổng thể tất các các loại đất có đặc tính sử dụng giống nhau, với tư cách là các tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp như trồng trọt, chăm nuôi và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, khoanh nuôi tu bổ bảo vệ rừng và nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp.

Đất nông nghiệp là đất phục vụ mục đích nông, lâm nghiệp
Như vậy, có thể hiểu đơn giản đất nông nghiệp là loại đất phục vụ cho việc trồng trọt chăn nuôi, nghiên cứu thí nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái và cung ứng sản phẩm cho các ngành công nghiệp dịch vụ.

Đất nông nghiệp gồm những loại nào?

Từ khái niệm trên, ta có thể phân loại đất nông nghiệp dựa trên mục đích sử dụng như sau:
• Đất trồng cây hàng năm gồm: Đất trồng lúa, trồng hoa màu, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm.
• Đất trồng cây lâu năm.
• Đất rừng: Đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
• Đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất xây dựng nhà kính và các loại phục vụ trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất.
• Đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ.

Đất nông nghiệp có được cấp sổ đỏ không?
Câu trả lời là có.
Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. Căn cứ vào nguồn gốc và quá trình sử dụng, theo điều 100 và 101 trong Luật này, mảnh đất của bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu hộ gia đình, cá nhân có một trong các loại giấy tờ say đây:
Điều 100: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
Vậy là theo điều luật này, hộ gia đình hoặc cá nhân nếu có một trong các loại giấy tờ trên thì không những được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn không phải nộp tiền sử dụng đất.

4


Cũng theo điều luật này, có một số quy định khác về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong điều 100 Luật Đất đai năm 2013 như sau:
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vậy là đất nông nghiệp hoàn toàn được cấp sổ đỏ, những người có ý định mua đất nông nghiệp và chuyển đổi lên đất thổ cư phải thật cẩn thận. Bạn cần biết rằng, khi mua đất nông nghiệp không có sổ đỏ, bạn không thể thực hiện giao dịch bán hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đất nông nghiệp có được xây nhà không?
Câu trả lời là Không!
Thực tế, đất nông nghiệp là loại đất bị giới hạn về quyền sử dụng. Đúng như khái niệm về đất nông nghiệp, nó chỉ được sử dụng với tư cách là các tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp. Quy định này được thể hiện ở Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, đó là “người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích”.

Điều này có nghĩa là việc bạn xây nhà, dù là nhà tạm, nhà kho trên đất nông nghiệp được xem là hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Để được xây nhà trên đất nông nghiệp, bạn cần làm các thủ tục chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư.

Nguồn: Internet.

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.