Quỳnh Mai K52: “Làm Sale Thổ cư tại Phù Đổng khiến tôi thay đổi góc nhìn về cuộc sống”

Tôi, UVTTNH Mai, Lê Quỳnh Mai, 1995, Hà Nội, Phòng  Phương Kim. Từ nhỏ tôi đã luôn được bao bọc và bảo vệ trong vòng tay yêu thương  của những người  thân... Read more »