K trưởng K52 An An: “Bạn không tự xây ước mơ, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ”

Tôi là An, Vũ Thanh An,  1996 , Điện Biên, Phòng Hoàng Kim. Tôi sinh ra và lớn lên ở Huyện Tuần Giáo, một Huyện nhỏ nằm dưới chân đèo Pha Đin... Read more »