UVTTNH Tiến Nam K52: “Khơi dậy những đam mê từ Bất động sản Phù Đổng”

Tôi, UVTTNH Tiến Nam, tên đầy đủ là Bùi Tiến Nam, sinh ngày 08/02/1998, tại Hòa Bình, phòng Tài Đức. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo thuần... Read more »