UVTTNH Long Giang K52: “Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu”

Tôi, Hoàng Long Giang, sinh ngày 24/12/1986, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm 20 tuổi tôi bắt đầu làm việc ở Khách sạn Hà Nội, một khách sạn... Read more »