UVTTNH Huy Tuyển K52: “Phù Đổng với tôi là tình yêu”

Tôi, UVTTNH Nguyễn Huy Tuyển, 1982, Hà Nội  – Phòng Thiên Phú    Từ ngày đầu đến với Phù Đổng, một Lãnh đạo của Phù Đổng đã nói một câu mà tôi luôn... Read more »